Налоговый календарь

2017

LEDEN

2. ledna
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016
9. ledna
spotřební daň splatnost daně za listopad 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
20. ledna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. ledna
spotřební daň splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
25. ledna
spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2016
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
31. ledna
biopaliva hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2016 (formulář k přiznání k dani silniční)
daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016 (formulář k přiznání daně z nemovitých věcí)
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016

ÚNOR

9. února
spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. února
daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2016
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20. února
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. února
spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
27. února
spotřební daň daňové přiznání za leden 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za leden 2017
kontrolní hlášení za leden 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017
28. února
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017

BŘEZEN

1. března
daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
odvody z loterií a jiných podobných her podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2016
13. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15. března
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. března
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
27. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za únor 2017
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za únor 2017
kontrolní hlášení za únor 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017
31. března
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017

DUBEN

3. dubna
daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
10. dubna
spotřební daň splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
18. dubna
daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017
20. dubna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
24. dubna
spotřební daň splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25. dubna
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017
spotřební daň daňové přiznání za březen 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017

KVĚTEN

2. května
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017
10. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
22. května
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za duben 2017
kontrolní hlášení za duben 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016
31. května
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

ČERVEN

9. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15. června
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. června
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za květen 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za květen 2017
kontrolní hlášení za květen 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017
30. června
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017
Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČERVENEC

3. července
daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
10. července
spotřební daň splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
17. července
daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017
20. července
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
25. července
odvod z loterií a jiných podobných her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017
spotřební daň splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017
31. července
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017

SRPEN

9. srpna
spotřební daň splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
21. srpna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. srpna
spotřební daň splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25. srpna
spotřební daň daňové přiznání za červenec 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za červenec 2017
kontrolní hlášení za červenec 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017
31. srpna
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

ZÁŘÍ

11. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15. září
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. září
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za srpen 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za srpen 2017
kontrolní hlášení za srpen 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017

ŘÍJEN

2. října
daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017
10. října
spotřební daň splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
16. října
daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017
20. října
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
25. října
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017
spotřební daň splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017
31. října
daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

LISTOPAD

9. listopadu
spotřební daň splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
20. listopadu
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost
24. listopadu
spotřební daň splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
27. listopadu
spotřební daň daňové přiznání za říjen 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za říjen 2017
kontrolní hlášení za říjen 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017
30. listopadu
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017
daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

11. prosince
spotřební daň splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. prosince
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
20. prosince
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27. prosince
spotřební daň splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za listopad 2017
kontrolní hlášení za listopad 2017
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017