Price

Zavedení agendy ( jednorázový poplatek ) 500 Kč
Položka – jeden účetní případ 25 Kč
Zpracovaní jedné měsíční mzdy, včetně podání přehledů na SP a ZP 250 Kč
   
Registrace společností:  
– finanční úřad 500 Kč
– česká správa sociálního zabezpečení 500 Kč
– zdravotní pojišťovna 500 Kč
   
Zpracovaní přiznaní / výkazů:  
– DPH (měsíční / čtvrtletní / režim MOSS) 1 000 Kč
– Kontrolní hlášení DPH (podává se každý měsíc) 1 000 Kč
– silniční daň (Každý následující vůz 500 Kč) 1 000 Kč
– daň z nemovitostí (za jednotku) 1 000 Kč
– daň z převodu nemovitostí 1 000 Kč
– Souhrnně Hlášení, výpis z evidence podle § 92 500 Kč
– Zpracování statistických výkazů ( měsíční / čtvrtletní / roční ) 500 Kč
DPFO / DPFO – podnikatel (DPZČ) od 1000 Kč
DPPO a roční závěrka včetně povinných příloh od 1000 Kč
DPPO povinně elektronické podání 500 Kč
Zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin OR 500 Kč
   
Další služby:  
Hodina účetního a daňového poradenství 500 Kč
Hodina účetního, daňového, finančního a podnikatelského poradenství nad rámec vedení účetnictví 500 Kč
Správa a kontrola datových schránek (1 rok) 200 Kč
Renovace účetnictví (1 rok) dohodou
Kniha jízd(1 měsíc) 500 Kč
Virtuální sídlo firmy 6 000 Kč
Zastupování společnosti při kontrole (1 hod.) 1 000 Kč
Založení společnosti s ručením omezeným dohodou
Zpracování formulářů žádosti o bezdlůžnost a vyřizování žádosti o bezdlůžnost a formalit s tím spojených 500 Kč
Zpracování smlouvy podle vzoru 500 Kč
Zpracování smlouvy dle požadavku dohodou
Změny ve společnosti dohodou