Služby

  • vedení a obnovení účetnictví a daňové evidence
  • vedení a obnovení mzdové agendy
  • účetní a daňové poradenství
  • zastupování subjektů před státními institucemi během kontrol
  • daňová optimalizace
  • pomoc při přípravě a analýze smluv
  • organizace a zastupování na jednáních se zahraničními partnery
  • konzultace a příprava dokladů pro obdržení a prodloužení povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu na území České republiky
  • poskytování sídla firmám
  • ostatní služby